Οι 4 φάσεις από τις οποίες περνάει ένας τυπικός αλκοολικός.

Στην πρώτη φάση το άτομο αρχίζει να καταναλώνει ποτά με έναν φυσιολογικό ρυθμό όπως όλοι μας. Σταδιακά όμως, προσπαθεί να βρίσκει δικαιολογίες για να γιορτάζει και κάτι διαφορετικό κάθε φορά και να καταναλώνει αλκοόλ συχνότερα.

Στη δεύτερη φάση το άτομο εμφανίζει διάφορα κενά στη μνήμη του και δεν είναι σε θέση να θυμηθεί τις ενέργειές του το διάστημα κατά το οποίο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών.

Στην τρίτη φάση το άτομο δυσκολεύεται να περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ, προσπαθεί να πίνει μόνο συγκεκριμένες ώρες, για παράδειγμα στις βραδινές του εξόδους, συνειδητοποιεί όμως ότι το έχει ανάγκη κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας.

Στην τέταρτη και τελευταία φάση το άτομο πλέον έχει αρχίσει να δυσλειτουργεί, με συνέπειες στα οικονομικά και επαγγελματικά του, με κοινωνική απομόνωση, ασυνέπεια στις υποχρεώσεις του και συγκρούσεις με τα μέλη της οικογένειάς του.  Το μόνο που τον απασχολεί είναι να έχει πάντα στη διάθεση του αλκοόλ.  

Πέντε τύποι αλκοολικών 

(1) το άτομο καταναλώνει ποτά για να «αντιμετωπίσει» έλεγχο τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει.   

(2)  το άτομο είναι δημόσιο πρόσωπο, ανήκει ίσως στον καλλιτεχνικό χώρο, αναγκάζεται να παρευρίσκεται σε διάφορες εκδηλώσεις και να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ουσιαστικά λόγω των συνθηκών.

(3) το άτομο παρουσιάζει σοβαρή εξάρτηση από το αλκοόλ σε σημείο που δεν μπορεί  να το σταματήσει ούτε  όταν του παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στην υγεία του.  

(4) το άτομο πίνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, αλλά έχει μάθει να σταματάει λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του.

(5) το άτομο καταναλώνει υπερβολικές ποσότητες αλκοολούχων ποτών για κάποιες μέρες ή εβδομάδες συνεχόμενα, μέχρι που καταλήγει σε κάποιο νοσοκομείο, αποτοξινώνεται και ξεκινάει μετά πάλι να πίνει.