Από το σύνολο των ασθενών που παρουσιάζουν βουλιμία ή ανορεξία, μόνο 10% έως 15% είναι άνδρες.

Υπολογίζεται ότι έως 4,2% των γυναικών παρουσιάζουν νευρική βουλιμία σε κάποια φάση της ζωής τους.

Στην απόδοση μιας επικοινωνίας, το 7% εξαρτάται από τα λόγια που χρησιμοποιούνται, το 38% από την ποιότητα της φωνής και το 55% από τη γλώσσα του σώματος.

Το 30% των καταστρεπτικών πυρκαγιών που προκαλούνται από ανθρώπους οφείλονται σε πράξεις εμπρησμού.

25% των ανθρώπων παρουσιάζουν φοβία για τα ταξίδια με αεροπλάνο.

Η επιθετικότητα και η αντιδραστική συμπεριφορά αποτελούν το 1/3 των προβλημάτων συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί.

Διαταραχή πανικού μπορεί να παρουσιάζει περίπου το 1,5% του πληθυσμού.

Η αγοραφοβία εμφανίζεται με συχνότητα περίπου 6% στο γενικό πληθυσμό.

Τα περισσότερα προβλήματα αλκοολισμού αναφέρονται από γυναίκες ηλικίας 21 έως 34 ετών.