Το Project MKULTRA, ή MK-ULTRA, ήταν το κωδικό όνομα για ένα ερευνητικό πρόγραμμα της CIA με στόχο τον έλεγχο του μυαλού.

Το πρόγραμμα διευθύνθηκε από την Επιστημονική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Υπάρχουν στοιχεία ότι το σχέδιο περιλάμβανε τη χρήση πολλών ειδών ναρκωτικών, καθώς και άλλων μεθόδων, για τη χειραγώγηση των νοητικών καταστάσεων και τη μεταβολή της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Τα πειράματα περιλάμβαναν χορήγηση LSD σε υπαλλήλους της CIA, σε στρατιωτικό προσωπικό, σε γιατρούς, σε παράγοντες της κυβέρνησης, σε πόρνες και σε ψυχικά ασθενείς, προκειμένου να μελετήσουν τις αντιδράσεις τους.

Τα ναρκωτικά χορηγήθηκαν χωρίς τη συναίνεση των υποβληθέντων, γεγονός που παραβίαζε τον Κώδικα της Νυρεμβέργης, τον οποίο οι ΗΠΑ συμφώνησαν να ακολουθήσουν μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο συγκεκριμένος κώδικας περιλαμβάνει 10 βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διεξαγωγή βιο-ιατρικής έρευνας με ηθικό τρόπο.

Το 1973, o διευθυντής της CIA Richard Helms διέταξε όλα τα αρχεία του προγράμματος MKULTRA να καταστραφούν, κάνοντας την πλήρη διερεύνηση του συγκεκριμένου προγράμματος ουσιαστικά αδύνατη.